Om Eksplosivhund.no AS

Eksplosivhund.no er spesialister på søk etter eksplosiver og udetonert sprengstoff. Vi tilbyr tjenester som søk med hund etter udetonert sprengstoff i anleggsbransjen og sikkerhetsbransjen, samt rådgivende tjenester og kurs i anleggsbransjen og sikkerhetsbransjen.

 • Lærebedrift

  Vi er en lærebedrift i Innlandet fylkeskommune med 6 lærlinger i arbeid og utdanning. Utdanning skjer i henhold til vår fagutdanning godkjent hos utdanningsdirektoratet innen dyrefaget.

 • Resultater

  Vi har funnet over 2432 eksplosiver, totalt veiende over 3340kg.

 • Våre Oppdragsgivere

  Vi utfører oppdrag for byggherre og entreprenør. Vi har rammeavtaler og langsiktige kontrakter med de største byggherrer og entreprenører i Norge.

Antall funn eksplosiver

Antall kg eksplosiver

Ansatte

Lærerbedrift

Vi er lærebedrift i Innlandet fylkeskommune og har i dag 6 lærlinger i arbeid og utdanning. Lærlinger og ansatte blir utdannet i henhold til vår fagutdanning som er godkjent hos utdanningsdirektoratet innen dyrefaget.

Vi har 2 utdanningsmodeller:

 • 2 års utdanning for lærlinger
 • 1 års utdanning for hundeførere med godkjent faglig bakgrunn.
Totalt er vi 15 ansatte inkludert helg og tilkallingsvikarer.

Sammarbeidspartnere

Vi har et samarbeid med de fleste entreprenører og Byggherrer. Men vi ønsker å trekke frem vårt utviklingsprosjekt sammen med:

 • L5 Navigation
 • Skanska Survey
 • Entreprenørservice AS
OM OSS

OM OSS

Vegar Falsten

Daglig leder – Hundefører

Vegar Falsten er landets fremste spesialist på søk etter eksplosiver. Han har bakgrunn fra 22 år i Forsvarets hundetjeneste, med en bred erfaring på internasjonale operasjoner i Libanon, Balkan og Afghanistan. Siden 2008 har Vegar hatt en rekke utviklingsprosjekter på deteksjon av eksplosiver med hund, både nasjonalt og internasjonalt. Han er grunnlegger av kategoriene:

 • Veibombehund /NATO: C-IED/HASD/IE3D: Dette ble i 2010 en NATO-kapasitet for å senke risiko for veibomber.

 • Skytefelt hund: Søk etter spesielt farlig ammunisjon på skytefelt i Norge. Tjeneste som var operativ fra 2008-2016.

 • 2012-2015: Eksplosivsøkshund/bakkesøk søk etter forsager i anleggsbransjen/Statnett

 • 2016-2018: Grunnlegger av tjeneste og forskning sammen med Forsvarets forskningsinstitutt og Statens vegvesen.

Telefon: +47 951 15 557

E-post: info@eksplosivhund.no

Olav-Johan Bones

Operativ leder hundeførere

Olav Bones er en av landets fremste spesialister på søk etter eksplosiver. Han har bakgrunn fra 18 år i Forsvarets hundetjeneste, med en bred erfaring på internasjonale operasjoner i Kosovo og Afghanistan. Han er operatør, leder og instruktør i kategoriene:

 • Veibombehund /NATO: C-IED/HASD/IE3D: Dette ble i 2010 en NATO-kapasitet for å senke risiko for veibomber.

 • Eksplosivsøkshund/NATO: EDD

Telefon: +47 971 74 990

E-post: olav@eksplosivhund.no

Harald Fagerheim

Rådgiver internt og eksternt

Harald Fagerheim er vår rådgiver internt i tillegg til at han bistår våre oppdragsgivere. Harald holder eksplosivhund.no sine kurs for byggherre og entreprenører i tillegg til at han holder oppstartsmøter for byggherre ved sprengning. I 2022 og 2023 har Harald holdt flere foredrag rundt om i landet i anleggsbransjen.

1. Fagbrev bygg/anlegg
2. Sprengningssertifikat, Skytebas for Statens vegvesen
3. Teknisk fagskole i 2 år
4. 1 årlig arbeidslederskole
5. Dykkersertifikat, vært arbeidsdykker for Statens vegvesen
6. En rekke fagkurs/bransjekurs i anleggsfaget
7. Foredragsholder byggherrestudiet i Statens vegvesen i 6 år
8. Kursansvarlig /foredragsholder ansvar og plikter ved sprengning for byggherre SVV
9. Kontrollingeniør Statens vegvesenv
10. Assisterende byggeleder for prosjektet: E6 Skaberud - Kolomoen
11. Byggeleder utbyggingsprosjekter Statens vegvesen, Romerike
12. Fagansvarlig sprengning Statens vegvesen , Vegdirektoratet
13. Fast medlem i bransjeråd for fjellsprengning som representant for alle offentlige byggherrer i Norge
14. Oppstart og utvikling av eksplosivsøkshunder til anleggsbransjen. Samarbeidsprosjekt mellom Statens vegvesen og FFI Forsvarets forskningsinstitutt.

Telefon: +47 905 16 829

E-post: harfag56@gmail.com

HMS kort: 3839243

Iselin Falsten

Ansvar utdanning av tjenestehunder

Iselin Falsten er en av de fremste spesialister på søk etter eksplosiver og udetonert sprengstoff. Hun er utdannet og gjennomført mine-UXO søkskurs hos Norsk folkehjelp NPA GTC/Bosnia i 2013-2014, og arbeidet i sivile prosjekter: Skytefelthund og FFI og Statens Vegvesen i Forsvarets regi 2014-2017.

 • 2016 ble hun ansatt i AF Decom «Søkshund og sanering» og bygget opp hundetjenesten for dem alene med trening og utvikling av 3 hunder.

 • Sommeren 2019 sluttet hun i AF Decom og startet hos oss i Eksplosivhund.no.

Telefon: +47 960 19 828

E-post: iselin@eksplosivhund.no

OFTE STILTE SPØRSMÅL

OFTE STILTE SPØRSMÅL

Ta kontakt for et godt tilbud. info@eksplosivhund.no

Vi utfører oppdrag for byggherre og entreprenør. Vi har både rammeavtaler og langsiktige kontrakter med de største byggherrer og største entreprenører i Norge

Alle operative hunder hos oss har utdanning på minst 1 år. De er trent av vårt personell med lang bakgrunn fra Forsvaret. Våre trenere har trent opp militære tjenestehunder som har tjenestegjort i Afghanistan- Kosovo – Bosnia og de fleste internasjonale operasjoner i Forsvaret/Nato

Vi benytter stort sett Malinois – Belgisk fårehund

Flere av oss har offentlig godkjent utdanning som hundefører gjennom Forsvaret. Vi er lærebedrift og utdanner derfor også våre egne hundeførere gjennom 1 og 2 år.