kurs-1 kurs-2 kurs-3

KURS – FOREDRAG – KOMPETANSE

KOMPETANSE FOREDRAGSHOLDER VARIGHET KONTAKT
ANSVAR OG PLIKTER VED SPRENGNINGSARBEID (BYGGHERRE & ENTREPRENØR) HARALD FAGERHEIM
VEGAR FALSTEN
5 TIMER
DAGSKURS (ETTER AVTALE)
info@eksplosivhund.no
M: 95115557
OPPSTARTSMØTE SPRENGNINGSARBEID – BESTILLER -UTFØRENDE HARALD FAGERHEIM ETTER AVTALE info@eksplosivhund.no
M: 95115557
RÅDGIVENDE TJENESTER (BYGGHERRE & ENTREPRENØRER) VEGAR FALSTEN
HARALD FAGERHEIM
OLAV BONES
ETTER AVTALE Info@eksplosivhund.no
M: 95115557
PROSEDYREUTVIKLING FOR BYGGHERRE. TIDLIGERE ENTREPRISER/UDETONERT SPRENGSTOFF VEGAR FALSTEN
HARALD FAGERHEIM
OLAV BONES
ETTER AVTALE Info@eksplosivhund.no
SØK MED HUND ETTER UDETONERT SPRENGSTOFF EKSPLOSIVHUND.NO
11 operative hunder
ETTER AVTALE M: 95115557